ОДЕСЬКА ПРИКОРДОННА ДЕРЖАВНА
КОНТРОЛЬНО-ТОКСИКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Положення

Випробувальна  Одеська прикордонна державна контрольно-токсикологічна лабораторія є самостійною правовою одиницею. Юридичним документом, який здійснює неупереджену роботу  та управління лабораторії, її структуру , склад, функції, права та обов’язки, відповідальність та взаємодію з органами з оцінки відповідності, організаціями і підприємствами при проведенні випробувань, а  також  інші аспекти діяльності лабораторії є «Положення  про лабораторію»

Всі випробувальні підрозділи Лабораторії  розміщені у будинку Одеської прикордонної державної контрольно-токсикологічної лабораторії

Всі випробування продукції проводяться стаціонарно , на місці постійного перебування приміщень Лабораторії.