ОДЕСЬКА ПРИКОРДОННА ДЕРЖАВНА
КОНТРОЛЬНО-ТОКСИКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Дослідження масової частки речовини

1. Масова частка антибіотиків

2. Масова частка нітрозамінів

3. Масова частка діючих речовин( пестицидів)