ОДЕСЬКА ПРИКОРДОННА ДЕРЖАВНА
КОНТРОЛЬНО-ТОКСИКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Досягнення

Навчання та підвищення кваліфікації:

Всі фахівці лабораторії пройшли навчання та підвищення своєї кваліфікації за наступними напрямками:

- визначення пестицидів у харчових продуктах та продовольчій сировині;

- визначення залишкових кількостей мікотоксинів у харчовій і сільськогосподарській продукції;

- визначення залишкових кількостей антибіотиків у харчовій продукції;

- визначення токсичних елементів та важких металів в харчовій продукції;

- визначення нітрозамінів у продуктах та продовольчій сировині;

- використання газової та рідинної хроматографії при випробуванні харчових продуктів;

- визначення радіологічних показників у всіх видах продукції.

Навчання проводилось в Українському науково-дослідному і навчальному центрі проблем стандартизації, сертифікації  та якості Держспоживстандарту України в місті Києві.

 Ведучі фахівці лабораторіі по міжнародній програмі TWINNIG у 2018 році проходили стажування в Інституті безпечності харчових продуктів, здоров'я тварин та довкілля «BIOR» м. Рига Латвія, та в «Науково-дослідному центрі з питань здоров я та ветеринарії Саксонії» м.Дрезден, Німеччина.

Спеціалісти цих країн проводили навчання співробітників лабораторії новим сучасним методам випробувань та роботи на новому сучасному обладнанні. Також проводилось навчання по проведенню валідації міжнародних визнаних методів випробувань по визначенню залишкових кількостей пестицидів, та якості пестицидів.

Навчання проводили:

Дзінтарс Закс - Начальник відділу газової хроматографії, Інститута безпеки харчових продуктів, здоров’я тварин та довкілля, «BIOR», Рига, Латвія.

Іветта Пугаєва – Начальник відділу рідинної хроматографії, Інститута безпеки харчових продуктів, здоров’я тварин та довкілля, «BIOR», Рига, Латвія.

Гюнтер Кемпе – Директор лабораторії залишків ветеринарних препаратів Державного науково-дослідного Інститута здоров’я та ветеринарії,  Хемніц,  Німеччина.

Інгрід Бранд – Керівник лабораторії - хімік харчових продуктів Державної лабораторії, Берлін-Бранденбург, Німеччина. У лабораторії постійно здійснюється контроль якості зразків зернових та олійних культур від фірм-експортерів, згідно сертифікатів якості країн, куди відправляється дана продукція.

Рис. 1 Експерти з Німеччини Гюнтер Кемпе та Інгрід Бранд  з фахівцями лабораторії.

Рис. 2 Робота фахівців лабораторії на рідинному хроматографі з системою дериватизації.

Рис. 3 Експерт з Латвії Дзінтарс Закс проводить навчання в групі но визначенню пестицидів.

Рис. 4 Співпраця з експертами з Німеччини Гюнтер Кемпе та Інгрід Бранд.

Рис. 5  Освоєння нових сучасних методів по визначенню залишків пестицидів.

Рис. 6  Проведення пробопідготовки зразків по визначенню залишків пестицидів разом з експертом з Німеччини Інгрід Бранд.