ОДЕСЬКА ПРИКОРДОННА ДЕРЖАВНА
КОНТРОЛЬНО-ТОКСИКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Керівництво

Організаційна структура системи управління Лабораторії

 № 

 Ім’я,прізвище

Посада

Функціональні обов’язки  СУ в Лабораторії

1 Борболюк С.Л. Завідувач Лабораторії Технічний керівник, відповідальний за стан і функціонування СУ в Лабораторії, її відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025, забезпечення діяльності Лабораторії необхідними ресурсами
2 Норченко О.П. Керівник з системи управління Відповідальний за СУ, відповідальний за розроблення, створення і впровадження СУ у Лабораторії, за організацію і проведення внутрішніх аудитів, а також за розроблення та реалізацію коригувальних і запобіжних дій, відповідальний за розповсюдження документів  СУ в Лабораторії
3 Ніконова І.Є. Заступник завідувача Лабораторії,  головний хімік Заступник технічного керівника
4 Глущенко І.О. Керівник ГВП, провідний хімік Відповідальний за функціонування СУ в ГВП
5 Коцеруба В.А Керівник ГФХД, провідний хімік Відповідальний за функціонування СУ в ГФХД
6 Попкова О.І. Керівник ГВМ, головний хімік Відповідальний за функціонування СУ в ГВМ, відповідальний за приймання та реєстрацію зразків та оформлення документів, відповідальний за ведення архіву Лабораторії
7 Гавсевич Ю.В.

Керівник ГВГН,

провідний хімік к.х.н.

Відповідальний за функціонування СУ в ГВГН, відповідальний за забезпечення фонду нормативних документів в Лабораторії та його актуалізацію
8 Лозовська Т.М. Керівник ГВА, провідний хімік Відповідальний за функціонування СУ в ГВА, відповідальний за метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання, технічне обслуговування обладнання та його ремонт, відповідальний за закупівлі